Pervasive PSQL v11

¤  סקירת מוצר¤  10 סיבות
מדוע כדאי לעבור כבר עכשיו ל
PERVASIVE PSQL V11

בגזית ניתן לרכוש את מגוון מוצרי Pervasive וניתן לקבל תמיכה במשך 24 שעות ביממה.


התמיכה במוצרי Pervasive SQL + Bitrieve ניתנת לגרסאות 4, 5, 6, 7, 2000, 8, 9, 10 ו-11.

גרסאות 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  2000 נתמכות בצורה מוגבלת.

לתמיכה במסדי נתונים מגרסאות אלו, אפשר וראוי להסתמך על הנסיון הרב שנצבר ע"י אנשי המקצוע שלנו. נסיון רב שנים זה מהווה מענה נאות לרוב המוחלט של בעיות המתעוררות בעבודה עם מוצרים מגרסאות ישנות.

לגזית נסיון של מעל 14 שנה במתן תמיכה במוצר גם בצורותיו הקודמות.

העבודה אל מול לקוחותינו מתבצעת על-פי קריאות מזדמנות או בהתאם לחוזה שירות שנתי.

עלות השירותים הניתנים ללקוחות בעלי חוזי שירות הינה מופחתת עם תנאי שירות מועדפים.

השירות בגזית ניתן בצורה מהירה ומקצועית ביותר.

לקבלת שירות:
טלפון : 03-6766722.
סלולרי : 054-7728587.